Orka, odlična blagovna znamka

orca energijaV podjetju Orca Energija se kaže odličnost se kaže v vseh lastnostih, ki jih sodobni kupci zahtevajo. Nakup že dolgo časa ni povezan zgolj z predmetom nakupa, ampak se je razširil na vse, kar kupci potrebujejo pred nakupom ter po njem. Predmet nakupa danes ni kakovosten, če ne zagotovi celotno paleto storitev pred in po nakupu. Pred nakupom to pomeni vse storitve, ki so potrebne za začetek učinkovite rabe predmeta nakupa. Orka je odlična blagovna znamka sistemov za ogrevanje in hlajenje.

Po nakupu pa storitve, katere omogočajo, da predmet nakupa učinkovito koristi svojemu namenu. Storitve pred nakupom so predvsem svetovanje, načrtovanje in montaža. V sodobnem času je to zelo iskana storitev. Danes so profesionalne aktivnosti vedno bolj usmerjene v povečanje dodane vrednosti. Tako smo vedno bolj usmerjeni v svoje profesionalno področje. Druga področja pa prepuščajo profesionalcem. Ki ravno tako strmijo k večji dodani vrednosti.

Na področju hlajenja in ogrevanja je dodana vrednost predvsem v zagotavljanju predmeta nakupa po sistemu na ključ. Kupci, ki so vedno bolj vpeti v zagotavljanje večje dodane vrednosti svoje aktivnosti, se nimajo časa ukvarjati z aktivnostmi pred nakupom. Poleg tega niso profesionalci na tem področju. Ko to skupaj seštejemo, nam postane jasno, da potrebujemo pomoč profesionalcev. Pomoč Orke je kakovostna.

Orke ne gre spregledati, ko se zahteva najboljše lastnosti ogrevanja in hlajenja.

Na podlagi bogatih izkušenj bo vsaka zahteva kupca profesionalno izvedena. Svetovanje je temu primerno kakovostno. Skladno z izkušnjami ter obvladovanjem vseh aktualnih novosti, bo kupec dobil za svoje zahteve najboljšo rešitev. Svetovanje je v tem primeru na kratko povedano iskanje najboljšega preko komunikacije med investitorjem ter strokovnjaki.

Traja pa celoten čas od zamisli in zahtev do začetka uporabe oziroma koriščenja učinkov. Z začetkom uporabe se izkušnja ne zaključi, ampak nadaljuje v prihodnost za celoten čas predvidene življenjske dobe predmeta nakupa. Sodobni sistemi za ogrevanje in hlajenje lahko delujejo optimalno zgolj ob kakovostnem servisiranju in vzdrževanju. Zato moramo tudi po prodaji imeti zagotovljen servis ter vzdrževanje skladno z zahtevami proizvajalca za predvideno življenjsko dobo predmeta nakupa. Redno vzdrževanje in servisiranje ohranja in podaljšuje življenjsko dobro ter omogoča zagotavljanje optimalnega izkoristka. S tem je sklenjen krog zniževanja stroškov ogrevanja ter izboljševanja kakovosti življenja.

Kliknite na povezavo, če potrebujete več informacij za toplotne črpalke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *