Žaromet, spremembe skozi čas

žarometiŽaromet je v času obstoja doživljal spremembe. Oblika, funkcije ter sestavni elementi so najpomembnejše spremembe. Danes je oblika povezna z oblikovnimi zahtevami celotnega vozila. Na eni strani se mora oblika ujemati z drugimi oblikovnimi načeli in lastnostmi. Z druge strani daje žaromet izraz vozilu. Oblikovanje se začne v razvojnih oddelki na risalnih deskah oblikovalcev. Žarometi so različnih oblik. Njihova oblika je velikokrat ponujena v več možnih različicah.

Posebno prednji žarometi imajo veliko vlogo pri všečnosti in prepoznavnosti avtomobilskega modela. Zato se že v zgodnji fazi nastanka avtomobila poigravajo z različnimi možnimi oblikovnimi lastnostmi. Spremembe prinesejo že drobne spremembe. Večje spremembe določijo tik pred sprejetjem dokončne odločitve. Takrat največkrat ponudijo nekaj dokončnih oblikovnih rešitev za luči. Odgovorni potem iz ponujenih predlogov izberejo dokončno obliko luči. Skupaj z drugimi lastnostmi. žaromet je bil v tem pogledu nekoč bolj preprost.

Žaromet je pomemben sestavni del vsakega avtomobila.

Nastanek avtomobila je potekal na enak način, vendar so bile ponujene možnosti bistveno bolj enostavne in preproste. Tako so imeli največkrat možnost izbire preprostih oblik, ki so v osnovi spominjale na geometrijske like. Za različne izvedbe so slednje lahko spreminjali ali dodajali. Osnovna izvedba vozila je imela obliko podobno točno določenemu geometrijskemu liku, dražje izvedbe pa podobo podobno drugemu geometrijskemu liku, včasih pa so se luči pri dražjih modelih podvajale. To pomeni, da so imele osnovne različice par luči, dražje pa dva para luč. Danes je teh sprememb bistveno manj. Osnovna oblika luči največkrat ostaja enaka, spreminja pa se notranjost oziroma sestavni elementi luči. Temelj take odločitve je v ekonomiji obsega. Proizvajalci želijo proizvesti čim več delov z čim manjšimi spremembami.

Zato so luči v zunanjih oblikovnih značilnosti povečini enake, spreminjajo pa se vsi ostali deli. S spremenjenimi zunanjimi oblikami bi vplivali ne le na stroške izdelave dodatne serije žarometov, ampak tudi dodane serije vseh elementov okrog žarometa. Tako imamo enake oblike, vendar drugačno vsebino glede na model oziroma njegovo izvedenko.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *