Odvetnik za kazensko pravo učinkovito ščiti pravice obtoženca

kazensko pravoKazensko pravo določajo pravna pravila in pravna načela, ki določajo kakšno kaznivo dejanje je bilo storjeno, kazensko odgovornost in sankcije kaznivega dejanja. Vsi kazenski postopki potekajo na kazenskih sodiščih in so za obtoženca in njegove najbližje lahko zelo neprijetni. V teh postopkih običajno nastopa tožilec, obtoženca pa zastopa odvetnik za kazensko pravo. Odvetnik za kazensko pravo je odvetnik, strokovnjak na področju kaznivih dejanj. Kazniva dejanja so lahko manjša ali večja. Glede na stopnjo kaznivega dejanja, je tudi odgovornost odvetnika za kazensko pravo toliko večja. Njegova osnovna naloga je, da učinkovito vodi celoten proces od začetka postopka do konca, ko je izrečena obsodilna ali oprostilna sodba. Na začetku kazenskega postopka odvetnik za kazensko pravo oceni situacijo in na podlagi tega postavi ustrezno obrambo, ki naj bi bila najbolj primerna za obtoženca.

V samem procesu kazenskega postopka odvetnik za kazensko pravo ščiti pravice obtoženca. Zato v procesu uporabi vse svoje strokovno znanje in izkušnje s katerima poizkuša učinkovito braniti pravice in interese svoje stranke. Pri tem sodeluje tudi z izvedenci različnih strok, tožilcem, policijo in na ta način skuša pridobiti čim več informacij v korist svoje stranke.

Odvetnik za kazensko pravo se po svojih najboljših močeh trudi doseči oprostilno sodbo. V nasprotnem primeru, ko je izrečena obsodilna sodba, skuša doseči najmanjšo možno kazen za obtoženca. Pri tem se običajno upoštevajo vse olajševalne okoliščine. Vendar pa se z obsodbo njegovo delo ne zaključi. Običajno pomaga obtožencu tudi po pravnomočni obsodbi v primerih morebitnega vključevanja obtoženca v razne terapevtske delavnice ali v primeru, ko je potrebno podati prošnjo za pogojni odpust.

Na drugi strani lahko odvetnik za kazensko pravo zastopa tudi žrtve kaznivih dejanj. V tem primeru je njegova naloga, da skupaj z oškodovancem doseže obsodilno sodbo. Le ta za oškodovanca največkrat pomeni neko moralno zadoščenje ali podlago za odškodninski zahtevek.

Če potrebujete specialiste za delovno, družinsko, odškodninsko, gospodarsko, izvršilno, kazensko in mednarodno pravo, obiščite spletno stran ODVETNIŠTVO PRUS PIPUŠ & SKAZA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *