Nemščina

nemscinaNemščina je priljubljen jezik in eden med vodilnimi jeziki sveta. Čez 120 milijonov ljudi (Evropske unije) ima svoj materni jezik nemščino. Govorijo jo nam v dobro poznanih državah: Nemčija, Avstrija, Lihtenštajn, Švica, Luksemburg,… Če želite obiskati jezikovni tečaj nemščine, obiščite spletno stran http://www.nemscina.si/.Nemčija je četrta največja evropska država. Z znanjem nemščine si odpremo ogromno možnosti, ker je zelo razširjen jezik v Evropi.

V osnovni šoli smo imeli kot prvi tuji jezik nemščino. Priznam, delala mi je kar nekaj preglavic, vendar ob individualnih vajah ter ogromno trdega dela z vajami mi je nemški jezik sedaj blizu kot materni jezik.

Še zdaj se spomnim moje prve naučene besede verjetno vsem znane der, die, das. V nemškem jeziku so samostalniki pisani z veliko začetnico. Imajo člen, ki določa spol samostalnika in to je kot se prej omenila der(moški), die(ženski), das( srednji). Določamo ga tudi po številu (ednina, množina) in sklonu (imenovalnik. rodilnik, dajalnik, tožilnik).

Ogromno prijateljev, znancev si je na račun nemščine našlo zaposlitev v teh deželah. Zato toplo priporočam, da se lotite nemščine, izberite primeren tečaj in veselo na delo. Nikoli ne veste kam nas odpeljejo noge. Mogoče boste čez »mejo« dobili sanjsko zaposlitev in prvi pogoj je znanje nemščine.