Kaj je peskanje?

Peskanje je postopek mehanske obdelave objektov pri katerem s pomočjo močnega pritiska in pod veliko hitrostjo nanašamo abrazivni medij na površino objekta, ki ga obdelujemo. V strojih za peskanje se lahko uporablja stisnjen zrak  kot sredstvo za doseganje tlaka, ki je potreben za pridobivanje kinetične energije da pospešuje abrazivni medij s katerim peskamo ozirom obdelujemo površino objekta.

Pri peskanju poznamo več postopkom obdelave kot tudi več vrst abrazivnih medijev med katerimi so nekateri bolj, drugi pa manj abrazivni. Obstaja več vrst tega postopka ali različnih materialov, ki so lahko bolj ali manj abrazivni. Med najbolj abrazivne medije, ki se uporabljajo za peskanje, sodijo kovinski delci in pesek, med srednje abrazivne spadajo steklo ali delci, ki so pridobljeni z mletjem orehovih lupin. Med najmanj abrazivne medije za obdelav površin sodi industrijska soda. Obstajajo tudi neabrazivni mediji, kot sta led ali suhi led. Slednjega uporabljamo za fino čiščenje površin pred delci, ki so ostali na površini objekta, ki smo ga peskali z bolj abrazivnimi materiali.

Zakaj sploh uporabljamo peskanje?

Peskanje se uporablja za obdelavo površin, saj je postopek zelo učinkovit ko govorimo o čiščenju površin in pri pripravi površin objektov z njihovo nadaljno obdelavo. Peskanje se uporablja v zelo gospodarskih panogah kot npr. v avtomobilski in letalski industriji, v gradbeništvu, v ladjedelnicah, uporabljamo ga tudi v steklarstvu in še bi lahko naštevali.

Podjetje Blasttehnik je verjetno najbolj priznano podjetje v Slovenji za peskanje površin. V podjetju izvajajo peskanje za različne vrste kovinskih površin. Peskajo se lahko npr. cisterne, daljnovodi, različni proizvodni stroji, avtomobilski odbijači, cestne ograje, ipd.

V podjetju lahko peskajo objekte različnih velikosti in sicer od večjih do manjših, tudi zabojnike in čolne na primer. Med manjšimi predmeti, ki se najpogosteje peskajo so radiatorji, avtomobilska kolesa, šasije motornih vozil, ipd. Za obdelavo površin s peskanjem se uporabljajo peskalni stroji različnih velikosti in zmogljivosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *